Vil·la Ana

MIQUEL DEL POZO

MIQUEL DEL POZO

660173555

Paseo Pilar Coloma, 35

Arquitecte. Format a Girona, Barcelona i Roma, compagina l'exercici professional de l’arquitectura en el seu estudi, MENDEZDELPOZO ARQUITECTES, amb l'assaig i la reflexió teòrica al voltant de l’art i l’arquitectura. El seu projecte de difusió cultural #MA140, (M)irar el (A)rte en Twitter(140) ha traspassat l'espai virtual i es materialitza actualment en conferències i sessions en diferents àmbits educatius i culturals. Cal destacar la seua col·laboració quinzenal en el programa La ventana, de la Cadena Ser i els cursos anuals d'història de l'art que imparteix en la Fundació del Museu d’El Prado.

Apta para todos los públicos

Precio

Gratuito

Entrada gratuita, previa reserva, desde el martes anterior a cada encuentro, a las 9:30 h en benicassimcultura.es


Arquitecto. Formado en Girona, Barcelona y Roma, compagina el ejercicio profesional de la arquitectura en su estudio, MENDEZDELPOZO | ARQUITECTOS, con el ensayo y la reflexión teórica entorno al arte y la arquitectura. Su proyecto de difusión cultural #MA140, (M)irar al (A)rte en Twitter(140), ha traspasado el espacio virtual y se materializa actualmente en conferencias y sesiones en diferentes ámbitos educativos y culturales. A descartar su colaboración quincenal en el programa La ventana de la Cadena Ser y los cursos anuales de historia del arte que imparte en la Fundación del Museo del Prado.


Libros que recomienda:


Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke


En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust


Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar


En la belleza ajena, de Adam Zagajewski


Cartas a Theo, de Vincent Van Gogh