Arxiu Municipal

CONTACTE
Tel: 964301601
e-mail: cultura@benicassim.org

ADREÇA POSTAL
Carrer Cristóbal Colón

HORARI
Matins, de 9.00 a 14.00

L’Arxiu Municipal de Benicàssim guarda el fons municipal fruit de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament des de 1823 fins hui. També compta amb el fons del Jutjat de Pau i, des de 1994, amb el Fons de la Cambra Agrària Local de Benicàssim, amb documentació des de 1940. Per tant, es tracta d’un arxiu eminentment administratiu, encara que conté documentació d’interés històric, bàsicament quant a temes urbanístics.

Amb una superfície de 224 metres quadrats, l’Arxiu Municipal està dotat de prestatgeries mòbils amb capacitat per a albergar 18.000 caixes i compta amb un cens-guia.

Consulta de documents:

Per tractar-se d’un arxiu bàsicament administratiu, la consulta de documents requerirà sol·licitud prèvia mitjançant una instància en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Benicàssim (categoria Biblioteca) i la posterior aprovació per part de la Secció de Cultura.