Centre Cultural Melchor Zapata

EXPOSICIÓ PAISAJES ENCONTRADOS

EXPOSICIÓ PAISAJES ENCONTRADOS

TF. 964 30 09 62 ext. 268, 269

C/ Santo Tomás, 9

La interpretació experiencial del territori és la motivació que estructura la meua pràctica artística, des d'un interès marcat pel territori més immediat i les seves connotacions com a element vertebrador d'identitat social. La meva trajectòria artística és entesa com una evolució progressiva que reflexiona sobre el qüestionament ontològic de la imatge fotogràfica des del que és escultòric.

Apta para todos los públicos

Preu

No hi ha informació sobre aquest tema

Exposició Paisajes encontrados de Agustín Serisuelo


Del 3 de febrer al 13 de març de 2022, de dijous a diumenge de 17 a 20h. Dissabtes d'11 a 14 h.La interpretació experiencial del territori és la motivació que estructura la meua pràctica artística, des d'un interès marcat pel territorimés immediat i les seves connotacions com a element vertebrador d'identitat social. La meva trajectòria artística és entesa com una evolució progressiva que reflexiona sobre el qüestionament ontològic de la imatge fotogràfica des del que és escultòric.