Centre Cultural Melchor Zapata

EXPOSICIÓ: “Cerámica: femenino singular”

EXPOSICIÓ: “Cerámica: femenino singular”

TF. 964 30 09 62 ext. 268, 269

C/ Santo Tomás, 9

Preu

No hi ha informació sobre aquest tema

Horari:dijous i divendres de 17 a 20h. Dissabtes de 11 a 14h. i de 17 a 20h.