Biblioteca Pública Municipal F. Pérez Bayer

Inaugurada en 1983, la Biblioteca Pública Municipal Francisco Pérez Bayer compta amb bebeteca, sala de lectura infantil i juvenil (amb capacitat per a 39 lectors), sala d’adults (per a 68 lectors), oficines de personal i dipòsit.

Va començar el procés d’informatització en 1987 i, des de juny de 2002, ha entrat a formar part del catàleg col·lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

Els volums es troben repartits entre les sales de lectura, l’Espai Cultural de la Mar Vil·la Ana i el dipòsit. El dipòsit no és de lliure accés, per la qual cosa els llibres cal sol·licitar-los en el taulell de préstec. La biblioteca també compta amb un fons local i un fons especialitzat en cinema, aquest últim situat al Teatre Municipal Francesc Tàrrega.

 • Lectura en sala.
 • Dipòsit.
 • Préstec, presentant el carnet de sòcia o soci.
 • Reserves de llibres prestats.
 • Préstec col·lectiu (prèvia sol·licitud).
 • Informació bibliogràfica.
 • Catàleg i préstec automatitzat.
 • Cerques bibliogràfiques i referència.
 • Desiderates (adquisició de llibres sol·licitats pel públic lector).
 • Animació a la lectura.
 • Visites guiades per a centres escolars (prèvia cita).
 • Connexió gratuïta a internet.

Les sòcies i els socis poden suggerir la compra de llibres que no apareguen entre els fons de la biblioteca i que siguen del seu interés. Una vegada avaluada la sol·licitud per la Secció de Cultura, es tramitarà, i, en un breu període de temps, la persona usuària rebrà una resposta a la seua petició.

La biblioteca accepta donacions de particulars i institucions públiques o privades. Solament s’acceptaran:

 • Exemplars que no es tinguen en el fons de la biblioteca o que interessa duplicar.
 • Llibres en perfectes condicions, sense trencaments ni desperfectes.
 • Publicacions amb informació actualitzada o d’interés local.
 • Per a accedir a la biblioteca i consultar el fons no fa falta carnet de lector/a.
 • S’han de desconnectar els telèfons mòbils.
 • No està permés consumir begudes o menjars a l’interior de les sales de lectura.
 • No es pot parlar en veu alta o causar molèsties que impedisquen la consulta o la lectura.
 • Els documents han de manipular-se amb cura de no desbaratar-los amb elements que puguen danyar-los (tisores, fulles, tinta, paper adhesiu, etc.).
 • Una vegada consultats els documents de sala no han de ser retornats al seu lloc, cal deixar-los sobre les taules i el personal de la biblioteca es farà càrrec de la seua correcta col·locació en les prestatgeries.
 • En cas de robatori, deterioració o pèrdua d’un llibre s’exigirà la reposició del mateix o, si no és possible, un de la mateixa col·lecció, autor/a o tema.
 • Per a poder utilitzar el servei de préstec és necessari estar en possessió del carnet de lector/a.
 • La persona usuària pot emportar-se fins a tres llibres en préstec per a quinze dies, amb possible pròrroga d’altres quinze dies més. A l’estiu el període de préstec s’àmplia a un mes, però sense possibilitat de pròrroga.
 • Quan el llibre sol·licitat per la lectora o el lector estiga prestat, es podran fer reserves.
 • La persona usuària que es retarde en la devolució del llibre, no podrà utilitzar el servei de préstec per un temps equivalent a la demora.
 • La biblioteca, mitjançant el préstec interbibliotecari, cerca i sol·licita a altres biblioteques aquells documents que no es troben entre els seus fons per a proporcionar-li’ls al públic. Encara que aquest servei és gratuït, és necessari disposar del carnet de la biblioteca per a fer ús.

CONTACTE

964300962 EXT. 248 268 269

Casa de cultura metge segarra, 4

De dilluns a dijous, de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:30 h.
Divendres, de 9:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Dissabtes, de 10:00 a 13:30 h.